Domy Opieki

DOMY OPIEKI

Pracownik opieki społecznej – domy opieki powinni współpracować z  pracownikami opieki społecznej. Rolą pracowników opieki społecznej jest doradzanie pacjentom i rodzinom, ułatwiając im dostosowanie się do życia w domu opieki. Pracownicy opieki społecznej są niezbędni w procesie rekrutacji, gdy czasami pojawiają się trudności emocjonalne, społeczne i finansowe. Śledząc zasoby społeczne, pracownicy opieki społecznej pomagają pacjentom i rodzinom w identyfikowaniu i uzyskiwaniu dostępnych dla nich usług.

Domy Opieki Długoterminowej w Polsce

Domy opieki lub ośrodki opieki stanowią podstawowe ogniwo w kontinuum opieki długoterminowej. Ich zadaniem jest zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej osobom przewlekle chorym lub rannym, mającym potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej, a także potrzeby osobiste i niezdolne do samodzielnego funkcjonowania. Ale dom opieki to coś więcej niż opieka medyczna. Jest to miejsce, w którym pacjenci mogą kontynuować swoje życie – a nawet angażować się w wiele działań, w których nigdy wcześniej nie brali udziału – będąc pod bezpieczną opieką kompetentnego zespołu wyszkolonych opiekunów.

W zakresie poziomu opieki i świadczonych przez nich usług domy opieki długoterminowej są autonomiczne, zorganizowane według wewnętrznych procedur, jednakże funkcjonują według ogólnych norm i przepisów prawnych. Do wszystkich domów opieki  mają zastosowanie szczegółowe przepisy. Przepisy te obejmują wszystko, od praw pacjenta po bezpieczeństwo przeciwpożarowe po przepisy dotyczące opieki nad pacjentem w zakresie jakości życia i jakości opieki.

Wszystkie domy opieki w Polsce powinny spełniać określone w przepisach normy i warunki.

Osoby zarządzające domami opieki, oraz  administratorzy domów opieki także powinni posiadać odpowiednie kompetencje i kwalifikacje. Inni pracownicy służby zdrowia, którzy muszą być zapewnieni lub zatrudnieni w domach opieki, to lekarze, pielęgniarki i terapeuci posiadający licencję odpowiednich organów zawodowych.

Zgodność ze wszystkimi ustanowionymi przepisami w zakresie organizacji i prowadzenia domów opieki powinna być zapewnia przez upoważnione państwowe jednostki nadzoru poprzez wykonywanie corocznych kontroli. Powinny być one wykonywane w sposób niezapowiedziany przez kompetentnych pracowników działu placówek opieki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia. Takie inspekcje miały by a na celu zapewnienie, że placówki opieki długoterminowej spełniają profesjonalne standardy jakości oraz że opieka jest świadczona w czystym, bezpiecznym i właściwie zarządzanym środowisku.

Profesjonalni opiekunowie

Dla każdego pacjenta domy opieki powinny posiadać jedną, główną misję: zwiększanie umiejętności, a nie niepełnosprawności tej osoby, przy jednoczesnym zapewnieniu kompleksowej opieki, która podnosi jego jakość życia. Aby to osiągnąć, każdy członek personelu, od kierownika utrzymania po księgowego, musi współpracować jako zespół, aby spełnić wysokie standardy.

Oto kilka opisów wyszkolonych i doświadczonych specjalistów, którzy powinni znajdować się w każdym domu opieki:

Administrator – administratorzy muszą spełniać odpowiednie kwalifikacje, najlepiej potwierdzonym certyfikatem. Administratorzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie obiektu, a także za zgodność z przepisami prawnymi i normami

Dyrektor medyczny – Lekarz może pracować w pełnym wymiarze godzin lub jako konsultant. Pracuje we współpracy z  lekarzami różnych specjalizacji. Nadzoruje realizację planu opieki każdego pacjenta.

Licencjonowane pielęgniarki – Personel pielęgniarski jest nadzorowany przez dyrektora medycznego. Pielęgniarki opieki długoterminowej powinny posiadać podobne kwalifikacje i umiejętności jak pielęgniarki pracujące w szpitalach i gabinetach lekarskich.

Asystenci pielęgniarscy –  mają najwięcej interakcji z pacjentami. Jednym ze sposobów zrozumienia roli asystenta jest odwoływanie się do czynności życia codziennego, takich jak kąpiel, ubieranie się, toalety, jedzenie i przenoszenie (z wózka inwalidzkiego, łóżka lub krzesła). Przeciętny pacjent domu opieki potrzebuje pomocy przy wykonywaniu co najmniej kilku czynności dziennie.

Dietetyk – Dietetyk zarządza codziennymi operacjami działu usług żywieniowych. Należy przestrzegać diet terapeutycznych zalecanych przez lekarzy, ale doświadczony dietetyk stara się uwzględniać indywidualne gusta pacjentów w planowaniu menu.

Koordynatorzy działań – koordynatorzy działań zapewniają opiekę pozamedyczną, która jest niezbędna dla ogólnego samopoczucia i zadowolenia pacjentów. Plany aktywności opracowywane są w celu uwzględnienia znaczących działań odzwierciedlających zainteresowania i styl życia pacjentów.

Usługi specjalne

Opisany wcześniej personel profesjonalnych opiekunów powinien zapewniać opiekę dostępną w każdym zakładzie opieki. Ponadto w typowej placówce jest dostępnych wielu innych specjalistów świadczących usługi dla pacjentów, w tym:

Stomatolog – zarówno regularna, jak i doraźna opieka dentystyczna
Okulista – przygotowanie dla optyka lub okulisty
Laboratorium – do analizy analiz zleconych przez lekarzy
Psycholog – w celu zaspokojenia potrzeb psychicznych i emocjonalnych pacjentów placówek opieki (domy opieki nie są obsadzone personelem ani nie są przeznaczone do leczenia poważnych chorób psychicznych).
Terapia zajęciowa – odbudowujące ćwiczenie kończyn poprzez powtórzenie mechanizmów codziennych czynności, takich jak kąpiel, jedzenie, ubieranie się i pielęgnacja
Fizjoterapia – rehabilitacja pacjentów niepełnosprawnych lub kontuzjowanych za pomocą masażu, ćwiczeń, ciepła, wody itp.
Podiatra – leczenie zaburzeń stóp przez podiatrę
Logopeda – leczenie zaburzeń komunikacji i połykania
Terapia oddechowa – leczenie trudności i zaburzeń oddychania

Zaangażowanie rodziny: klucz do sukcesu

Każdy dom opieki stara się zapewnić pacjentom domową atmosferę, jednocześnie zapewniając im bezpieczeństwo i dbając o ich dobre samopoczucie. Oferowane są działania mające na celu stworzenie domowej atmosfery, a personel i pacjenci często stają się sobie bliscy.

Ale każdy, kto kiedykolwiek przeprowadził się z domu – poza swój region, a nawet poza miasto – wie, jak to jest być otoczonym przez nieznane. To niepokojące. Dodaj do tego stres związany z utratą niezależności lub stres związany z przewlekłą chorobą lub trwałym kalectwem, a uczucia zmieniają się z nieco niepokojących w przerażające.

Rodziny odgrywają kluczową rolę w pomaganiu bliskim w przystosowaniu się do życia w domu opieki. Jednym ze sposobów na uczynienie tego doświadczenia bardziej pozytywnym i wygodnym jest oczywiście regularne odwiedzanie i wspólne spędzanie czasu. Staraj się uwzględniać rzeczy, które ukochana osoba lubiła robić przed przeprowadzką do domu opieki. Na przykład, jeśli lubił czytać, zacznij razem książkę, którą można czytać na głos, jeden rozdział na raz. Jeśli uwielbiał czytać gazetę każdego dnia, upewnij się, że jego subskrypcja jest kontynuowana.

Przede wszystkim ciesz się czasem spędzonym z ukochaną osobą. I pamiętaj, że jeśli musisz opuścić wizytę, dobrze odebrany zostanie również informujący o tym telefon lub list.

Oprócz regularnych wizyt i uczestnictwa w wydarzeniach specjalnych, inną wspólną drogą do zaangażowania jest “porozumienie rodzin pacjentów” – rada rodzinna. Poznanie opiekunów placówki może sprawić, że pobyt w domu opieki będzie przyjemniejszy zarówno dla rodzin, jak i dla pacjentów. Posiedzenia Rady są doskonałą okazją dla rodzin do rozmowy z administratorami placówek i personelem, a także do poznania innych rodzin. Rady rodzinne mogą rozwiązywać problemy, sugerować ulepszenia i pomagać w planowaniu działań.