Opaski Teleopieki

OPASKI TELEOPIEKI

OPASKI TELEOPIEKI SIDLY

Zadaniem systemu teleopieki SIDLY CARE + jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w pomieszczeniach mieszkalnych i innych oraz ochrona przed wystąpieniem niespodziewanych zdarzeń.

Zintegrowany system teleopieki Może Zapewnić Ochronę Przed:
  • zatruciem czadem,
  • ryzykiem pożaru,
  • zalaniem wodą,
  • wysokim stężeniem gazu w pomieszczeniach,
  • utratą przytomności, pogorszeniem stanu zdrowia użytkownika opaski telemedycznej.